“Vracanje povjerenja u hrvatsku dijasporu” (O retorno da confiança na diáspora croata), revista Matica, Zagreb (República da Croácia), no. 6-7, 07/90.